АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

DECIBEL е регистрирана търговска марка със заявка № 2012123800N и дата на заявяване 21.05.2012 към Патентно Ведомство на Република България. DECIBEL е собственост на "ДЕЦИБЕЛ" АД.
Правата на интелектуалната собственост върху всички елементи от съдържанието на Сайта www.zvukoizolacia.com и интернет страниците в него, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и/или Закона за марките и географските обозначения.
Всички елементи в Сайта са собственост на “ДЕЦИБЕЛ” АД или на негови клиенти и/или партньори, които са предоставили съгласие за тяхното публикуване и използване. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на собственика, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното писмено съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е операторът или друго лице.
Ползването на елементи от Сайта може да става само след изричното писмено съгласие на собственика на Сайта или на оторизирано от него лице. Цитирането на предоставена в Сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно "ДЕЦИБЕЛ" АД, DECIBEL PLC. decibel.bg или zvukoizolacia.com
При неспазване на посочените по-горе права "ДЕЦИБЕЛ" AD има право да потърси правата си по съдебен път.
Цитирането на предоставена в Сайта информация, става само при условие, че е споменат източникът, а именно "ДЕЦИБЕЛ" AD, DECIBEL PLC. или decibel.bg